Ölüm Bildirim Sistemi Kamu Uygulama Merkezi üzerinden paylaşımı yapılan web servisleri entegrasyon dökümanı

Authentication

Kamu Uygulama Merkezi üzerinden paylaşımı yapılan web servisleri basic authentication'i desteklemektedir

Servise endpoint adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen personel https://kamu.turkiye.gov.tr/ adresine e-Devlet kullanıcı adı ve şifre ile girerek sol menüde yer alan Servis Paylaşımları sekmesinden öğrenebilir.

Kullanıcı adınız ve şifreniz yanlış ise veya istek gönderdiğiniz metota erişim yetkiniz yok ise 500 hatası(Servis kullanımı yetkisi için servis sağlayıcısı kurum ile görüşünüz...) alırsınız.

Not: Kamu Uygulama Merkezi üzerinden paylaşımı yapılan web servislerinde CASH mekanizması olduğundan kullanıcı adı ve şifrenizde değişiklik yapıldığından 5 dakika sonra aktif olur. Kullanıcı adı ve şifrenizi doğru girmeniz durumunda bile beş dk içerisinde hatalı kullanıcı adı ve şifre uyarısı alırsınız

Örnek C# kodu aşağıdaki gibidir.

ServisSonucu

Tüm servislerin geri dönüş parametresidir.

Eğer hata olması durumunda Message objesinde hatanın nedeni yazılır

ObsFormListDto

Form no ve referans numarasının taşındığı objedir.

Referans numarası olmadan servislerden sadece form no ile sorgulama yapılmaz.

ObsBasicDto

İlgili form yada kimlik numarasına ait ölüm bilgilerinin özet halinin taşındığı objedir.

ObsFullDto

İlgili form yada kimlik numarasına ait ölüm bilgilerinin full halinin taşındığı objedir.

ObsBasicDto modelinden farkı ölüm nedenlerini içermesidir.

GetTumOlumlerByDate

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetTumOlumlerByDate?Tarih=2020-02-06&IlKodu=61

Parametre olarak yyyy-mm-dd formatında sorgulamak istenilen tarih ve sorgulanmak istenilen ilin plaka kodunu alır. İlin plaka kodu zorunlu değildir.

Geri dönüş olarak parametre olarak gönderilen tarihte ÖBS'ye kaydı yapılan ölümlerin ObsFormListDto listesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir.

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetAdliFormlarByDate

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetAdliFormlarByDate?Tarih=2020-02-06&IlKodu=61

Parametre olarak yyyy-mm-dd formatında sorgulamak istenilen tarih ve sorgulanmak istenilen ilin plaka kodunu alır. İlin plaka kodu zorunlu değildir.

Geri dönüş olarak parametre olarak gönderilen tarihte ÖBS'ye kaydı yapılan ve Ölüm Şekli Bulaşıcı olmayan hastalık (Adli Olay) veya Bulaşıcı hastalık (Adli Olay) olan ölümlerin ObsFormListDto listesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir.

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetGuncellenenOlumlerByDate

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetGuncellenenOlumlerByDate?Tarih=2020-02-06&IlKodu=61

Parametre olarak yyyy-mm-dd formatında sorgulamak istenilen tarih ve sorgulanmak istenilen ilin plaka kodunu alır. İlin plaka kodu zorunlu değildir.

Geri dönüş olarak parametre olan gönderilen tarihte ÖBS'de güncellemesi yapılan ölümlerin ObsFormListDto listesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir.

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetOlumByTcKimlikNoBasic

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetOlumByTcKimlikNoBasic?TcKimlikNo=&Adi=&Soyadi=&DogumTarihi=2020-01-01

Parametre olarak sorgulama yapılacak olan kişinin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve yyyy-mm-dd formatında Doğum Tarihi bilgisini alır.

Sorgulama kriterlerine uygun ölüme ait bilgileri ObsBasicDto objesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir. Eğer arama kriterlerine uygun ölüm kaydı varsa bile il ilçe bilgileri örtüşmediğinde arma kriterlerine uygun kayıt yoktur bilgisi döner

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetOlumByFormNoBasic

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetOlumByFormNoBasic?FormNo=&ReferansNo=

Parametre olarak sorgulama yapılacak ölüme ait Form Numarası ve Refarans Numarası bilgisini alır. Form Numarası ve Referans Numarası bilgisi ölüm formunun sağ üst köşesinde yada GetTumOlumlerByDate, GetAdliFormlarByDate ve GetGuncellenenOlumlerByDate mototları ile paylaşılmaktadır.

Sorgulama kriterlerine uygun ölüme ait bilgileri ObsBasicDto objesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir. Eğer arama kriterlerine uygun ölüm kaydı varsa bile il ilçe bilgileri örtüşmediğinde arma kriterlerine uygun kayıt yoktur bilgisi döner

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetOlumByTcKimlikNoFull

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetOlumByTcKimlikNoFull?TcKimlikNo=&Adi=&Soyadi=&DogumTarihi=2020-01-01

Parametre olarak sorgulama yapılacak olan kişinin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve yyyy-mm-dd formatında Doğum Tarihi bilgisini alır.

Sorgulama kriterlerine uygun ölüme ait bilgileri GetOlumByTcKimlikNoFull objesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir. Eğer arama kriterlerine uygun ölüm kaydı varsa bile il ilçe bilgileri örtüşmediğinde arma kriterlerine uygun kayıt yoktur bilgisi döner

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetOlumByFormNoFull

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetOlumByFormNoFull?FormNo=&ReferansNo=

Parametre olarak sorgulama yapılacak ölüme ait Form Numarası ve Refarans Numarası bilgisini alır. Form Numarası ve Referans Numarası bilgisi ölüm formunun sağ üst köşesinde yada GetTumOlumlerByDate, GetAdliFormlarByDate ve GetGuncellenenOlumlerByDate mototları ile paylaşılmaktadır.

Sorgulama kriterlerine uygun ölüme ait bilgileri ObsFullDto objesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir. Eğer arama kriterlerine uygun ölüm kaydı varsa bile il ilçe bilgileri örtüşmediğinde arma kriterlerine uygun kayıt yoktur bilgisi döner

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetOlumByPasaportNoBasic

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetOlumByPasaportNoBasic?PasaportNo=&Adi=&Soyadi=

Parametre olarak sorgulama yapılacak olan kişinin Pasaport Numarası, Adı ve Soyadı bilgisini alır.

Sorgulama kriterlerine uygun ölüme ait bilgileri ObsBasicDto objesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir. Eğer arama kriterlerine uygun ölüm kaydı varsa bile il ilçe bilgileri örtüşmediğinde arma kriterlerine uygun kayıt yoktur bilgisi döner

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetOlumByPasaportNoFull

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetOlumByPasaportNoFull?PasaportNo=&Adi=&Soyadi=

Parametre olarak sorgulama yapılacak olan kişinin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve yyyy-mm-dd formatında Doğum Tarihi bilgisini alır.

Sorgulama kriterlerine uygun ölüme ait bilgileri GetOlumByPasaportNoFull objesi ile geri döndürür.

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir. Eğer arama kriterlerine uygun ölüm kaydı varsa bile il ilçe bilgileri örtüşmediğinde arma kriterlerine uygun kayıt yoktur bilgisi döner

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

GetOlumTarihiByTcKimlikNo

Örnek Kullanım: https://servis.turkiye.gov.tr/services/g2g/saglik/OBS/GetOlumTarihiByTcKimlikNo?TcKimlikNo=

Parametre olarak sorgulama yapılacak olan kişinin T.C. Kimlik Numarasını alır.

Sorgulama kriterlerine uygun ölüme ait ölüm tarihi bilgisini döndürür

Not: Eğer istek yapan kullanıcı yetkilendirmesi yapılırken herhangi bir ile veya ilçe ile eşleştirilmesi yapılmış ise sadece kendi ilinde veya kendi ilçesinde gerçekleşen ölümler ile ilgili il veya ilçede ikamet edip farklı ilde gerçekleşen ölümleri görebilir. Eğer arama kriterlerine uygun ölüm kaydı varsa bile il ilçe bilgileri örtüşmediğinde arma kriterlerine uygun kayıt yoktur bilgisi döner

Örnek JSON mesajı aşağıdaki gibidir

Örnek hata yada uyarı mesajı

ServisSonucDurumu

Servis sonuc durumunun paylaşıldığı enumdur

CinsiyetEnum

Cinsiyet bilgisinin paylaşıldığı enumdur.

OlumSekliEnum

Ölüm Şekli bilgisinin paylaşıldığı enumdur.

ObsKadinOlumuNedeniEnum

Kadın ölüm nedeni bilgisinin paylaşıldığı enumdur.